Mūsų prekių pirkimas, pristatymas ir grąžinimas

Elektroninėje parduotuvėje www.manonorai.lt pateikiamos kainos su įskaičiuotu PVM mokesčiu.

 

Atsiskaitymo sumą sudaro Prekės kaina bei Prekės siuntimo išlaidos.

 

Užsakymai elektroninėje parduotuvėje www.manonorai.lt priimami visą parą. Jeigu užsakymas pateikiamas ne darbo dieną, jis bus pradėtas vykdyti kitą artimiausią darbo dieną.

 

Klientas, pagal Pardavėjo nustatytas sąlygas, turi teisę pasirinkti, kokiu būdu nori gauti Prekę. Atsižvelgiant į pasirinktą pristatymo būdą, Klientas įsipareigoja padengti Prekės pristatymo mokesčius. 

Prekių pirkimas www.manonorai.lt internetinėje parduotuvėje

1.        Jums reikia išsirinkti Prekę, paspausti simbolį "Pirkti".

2.        Po to viršuje paspauskite "Prekių krepšelis". Tuomet atsidariusiame lange matysite išsirinktas Prekes, jų kiekį ir mokėtiną sumą. Suveskite savo asmeninius ar įmonės duomenis bei kontaktus. Po to paspauskite „Užsakyti". Užsakius bus sugeneruota išankstinė sąskaita.

3.        Transporto išlaidos įtrauktos į sąskaitą. Prekes galite atsiimti ir mūsų sandėlyje Vilniuje, Žarijų g.2 , LT-02300.

4.        Už Prekes apmokama pagal išankstinę sąskaitą-faktūrą bankiniu pavedimu  arba parduotuvėje.

5.        Sąskaitą faktūrą gausite elektroniniu paštu ar faksu, gavus apmokėjimą,arba pristačius Prekę.

 

Gavus apmokėjimą, užsakymas pristatomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, jeigu prekės aprašymo apačioje nenurodyta, kad prekės pristatomos 2-4 savaičių laikotarpyje. Tai galioja baldų kategorijos prekėms ir kai kurioms interjero detalėms.

 

Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntos būklę. Pastebėję siuntos pažeidimą,

Jūs siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus Prekę ir

pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

 

Užsakymo įvykdymo terminas skaičiuojamas nuo Prekės užsakymo patvirtinimo dienos,

jei už Prekę mokama siuntos pristatymo metu (grynais pinigais). Jeigu už Prekę mokama

bankiniu pavedimu - nuo pinigų gavimo į Pardavėjo sąskaitą momento

Pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo, pristatęs Prekes, neatlieka krovos darbų.

TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

1. Šios pirkimo Pardavimo taisyklės (toliau- Taisyklės) yra teisiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę.

2. Pirkimo-Pardavimo sutarties sudarymas.

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo įsigalioja tuomet, kai Pirkėjas Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje (toliau-el.parduotuvė) suformuoja užsakymą, nurodo pristatymo adresą, patvirtina mokėjimo būdą bei susipažinęs su Taisyklėmis paspaudžia mygtuką  „UŽSAKYTI".

Kiekviena sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo el. parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo  teisės

·          Pirkėjas turi teisę  pirkti Pardavėjo el. parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

·          Pirkėjas turi teisę atsisakyti perkamų Prekių Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Pirkėjo pareigos

·          Pirkėjas įsipareigoja laiku sumokėti nustatytą sumą už Prekes.

·          Nedelsiant pranešti Pardavėjui, jei pasikeitė registracijos duomenys ir juos atnaujinti.

·          Jei Pirkėjas atsisako be priežasties  priimti Prekes pristatymo metu, privalo kompensuoti Pardavėjui pristatymo išlaidas.

·          Pirkėjas sutinka su šiomis Taisyklėmis bei privalo jų laikytis.

5.Pardavėjo teisės

·          Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo Pirkėjui sustabdyti ir apriboti galimybes Pirkėjui naudotis Pardavėjo e-parduotuve arba, išskirtiniais atvejais, tokias teises visai panaikinti.

·          Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo laikinai arba visam laikui nutraukti e-parduotuvės veiklą.

·           Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles.

6. Pardavėjo pareigos

·          Sudaryti Pirkėjui tinkamas sąlygas tinkamai naudotis e-parduotuve.

·          Pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes sutartu laiku ir nurodytu adresu. Prekės turi atitikti kokybės reikalavimus.

·          Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui  per 72 val.grąžinti pinigus, sumokėtus už Prekes, jei dėl nenumatytų aplinkybių negali laiku pristatyti užsakytų Prekių.

7. Klientas, pagal Pardavėjo nustatytas sąlygas, turi teisę pasirinkti, kokiu būdu nori gauti Prekę. Atsižvelgiant į pasirinktą pristatymo būdą, Klientas įsipareigoja padengti Prekės pristatymo mokesčius. 

8. Prekių grąžinimas

·          Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio mėn. 29 d. Lietuvos respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr.217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

·          Grąžinama Prekė privalo būti visiškai sukomplektuota . Jei Prekė netiko, bet yra kokybiška, be defektų, grąžinimo kaštus padengia Pirkėjas.

·          Prekę Pirkėjas grąžina savo sąskaita, išskyrus tuos atvejus, kuomet Prekė  grąžinama dėl kokybės neatitikimo.

·          Nekokybiška Prekė keičiama analogiška Preke arba Pirkėjui grąžinami pinigai.